“Η ζωή είναι βιβλίο κι εκείνοι που δεν ταξιδεύουν έχουν διαβάσει μόνο μια σελίδα του”

Άγιος Αυγουστίνος